esystech

Ngày tham gia: 2018-06-01 01:12:15

Hướng dẫn post bài

Ngày đăng: 2018-07-25 15:56:02

Chọn chuyên mục Post bài forum

- Để post bài forum bạn vào mục "Diễn đàn" từ menu.

- Chọn chuyên mục cần post bài, ví dụ 

- Click chọn  để tiến hành post bài.

- Nhập đầy đủ thông tin “Tiêu đề” và “Nội dung” của bài viết.

- Click nút  để gửi bài.

 

Chèn ảnh vòa bài viết

- Để chèn ảnh bạn click vào biểu tượng  trên thanh công cụ nhập nội dung bài viết

- Tải ảnh lên máy chủ

- Chỉnh sửa ảnh và bấn đồng ý để chọn ảnh

Lưu ý: Kích thước ảnh phải nhỏ hơn hoặc bẳng 1M

 

Chèn link vào bài viết

- Để chèn link bạn click biểu tượng  trên thành công cụ nhập nội dung bài viết

- Copy đường link vào ô URL trong cửa sổ thông tin lien kết

- Bấm nút “Đồng ý” để hoàn tất việc chèn liên kết

 

Chèn code vào bài viết

- Để chèn code bạn click biểu tượng  trên thành công cụ nhập nội dung bài viết

- Chọn ngôn ngữ và chèn các dòng lệnh

- Bấm nút “Đồng ý” để hoàn tất việc chèn code