Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 – Industry Summit 2018
Ngày đăng: 2018-07-04 | Giờ: 1:59 PM | view:  41406 | comment:  618

Chương trình diễn đàn cấp cao tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Xem chi tiết
General Purpose Input Output (GPIO) trên Linux
Ngày đăng: 2018-07-07 | Giờ: 11:34 AM | view:  128521 | comment:  2752

Kiến thức chung về GPIO và GPIO trên Linux, cách thức lập trình input/ouput trên Linux

Xem chi tiết
Giới thiệu về esys-6ull kit
Ngày đăng: 2018-06-22 | Giờ: 1:40 PM | view:  293668 | comment:  3112

ESYS-6ULL KIT là sản phẩm thiết kế dành cho dải rộng các đối tượng, từ đối tượng học tập, đào tạo, đến phát triển ứng dụng nhúng trong công nghiệp.

Xem chi tiết

    Hỗ trợ

    Hotline: 0949190765

    Email: esys@esystechs.vn

    Video


    •  Esystech AiO PC