hungnv

Ngày tham gia: 2018-06-01 01:12:25

Về hệ điều hành cho esys-6ull

Ngày đăng: 2018-07-24 14:30:48

Các bước chạy hệ điều hành phát hành bởi esystech jsc:

1. Tải hệ điều hành tại: https://goo.gl/rAQ2WT

2. Làm theo các bước trong phần chuẩn bị hệ điều hành (phần 1.2 tài liệu Hướng dẫn phát triển phần mềm)

Tải tài liệuHướng dẫn phát triển phần mềm tại http://esystechs.vn/download/download.php?id=17