IO Board cho các Raspberry Pi Compute Module

Ngày đăng: 2020-02-05 | Giờ: 7:48 PM | view:  14482

Giới thiệu các IO Board cho các Raspberry Pi Compute Module

Giới thiệu chung

Compute Module IO Board là kit phát triển với mục đích giúp người dùng sử dụng tài nguyên trong các phiên bản Raspberry Pi linh hoạt hơn, chủ yếu phục vụ cho các ứng dụng trong công nghiệp.

Các phiên bản Compute Modules được thiết kế để nhúng vào trong các ứng dụng nên trên bo mạch của chúng không có các giao diện kết nối. Vì thế IO Board ra đời với các chuẩn giao tiếp được tích hợp sẵn trên bo mạch (có thể thiết kế thêm nếu cần thiết) sẽ giúp cho việc cài đặt và khai thác các phiên bản Compute Modules đơn giản và hiệu quả hơn. Nhờ kit IO Board mà người dùng không phải quan tâm đến sự phức tạp của việc giao tiếp trực tiếp với bộ xử lý trên các Compute Modules, thay vào đó có thể tập trung vào việc thiết kế các giao diện trên IO Board phục vụ cho các ứng dụng của mình.

Các IO Board còn được thiết kế để có thể tích hợp nhiều Compute Module cùng một lúc để có thể đáp ứng các công việc phức tạp. Như vậy, chỉ cần thay đổi IO Board thì việc khai thác sử dụng các phiên bản Compute Module sẽ trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Giới thiệu các IO Board phổ biến trên thị trường

1. Compute Module IO Board V3

Là phiên bản thay thế cho kit Compute Module IO Board (phiên bản IO board đầu tiên ra đời vào 01/2017), IO Board V3 tương thích với các phiên bản CM3, CM3L và CM1.

Cấu hình của IO Board V3

 

 • 120 GPIO pins
 • HDMI port
 • USB port
 • USB slave port
 • Two camera ports
 • Two display ports
 • microSD card slot
 • Power port

Schematic

2. Compute Module IO Board Plus

Đây là phiên bản IO Board tương thích với các Compute Module sau:

 • CM3+ Lite (launched Jan 2019)
 • CM3+ 8G (launched Jan 2019)
 • CM3
 • CM3L

Một số tính năng nổi bật của IO Board Plus

 • Raspberry Pi GPIO header để kết nối với Raspberry Pi HATs
 • Kết nối Arduino
 • Giao diện 1-WIRE để kết nối các thiết bị single-bus như là DS18B20
 • 4x keys, 4x LEDs, 1x Buzzer để kiểm tra I/O
 • Onboard USB HUB cho phép kết nối nhiều thiết bị USB
 • IR receiver, IR remote control
 • Onboard USB TO UART
 • Sensor interface
 • 10-bit ADC, 38KSPS, 11-ch (6-ch cho Arduino interface, 5-ch cho sensors)
 • 16-bit DAC, 2-ch
 • Onboard RTC

Cấu hình Compute Module IO Board Plus

 1. Compute Module interface: nơi lắp Compute Module
 2. Compute Module GPIO header
 3. Raspberry Pi GPIO header
 4. CSI interface: camera ports
 5. DSI interface: display ports
 6. HDMI port
 7. USB ports
 8. USB SLAVE interface
 9. USB TO UART interface
 10. Arduino header
 11. AD/DA input/output screw terminals
 12. 1-WIRE interface
 13. Sensor interface
 14. Power port: 5V 2.5A
 15. FE1.1S: USB HUB chip
 16. 12MHz crystal
 17. CP2102: USB TO UART converter
 18. Micro SD card slot
 19. DAC8552: 16-bit DAC, 2-ch
 20. DS3231: high-precision RTC chip, I2C interface
 21. RTC battery holder: supports CR1220 batteries
 22. Voltage regulator: 3.3V / 2.5V / 1.8V 
 23. LFN0038K: IR receiver
 24. Buzzer
 25. Power indicator
 26. ACT indicator: indicating the Micro SD card status
 27. User LEDs
 28. User Keys
 29. BOOT selection
 30. VGx power selection: config the I/O level
 31. USB HUB enable jumper
 32. ADC/DAC configuration
 33. Peripheral configuration
 34. Arduino AD selection

Document/Schematic:

User's Manual

Schematic

Demo Code

Tools

Danh sách bình luận

Bình luận