General Purpose Input Output (GPIO) trên Linux
Ngày đăng: 2018-07-07 | Giờ: 11:34 AM | view:  153789 | comment:  17

Kiến thức chung về GPIO và GPIO trên Linux, cách thức lập trình input/ouput trên Linux

Xem chi tiết
Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 – Industry Summit 2018
Ngày đăng: 2018-07-04 | Giờ: 1:59 PM | view:  57413 | comment:  0

Chương trình diễn đàn cấp cao tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Xem chi tiết
Giới thiệu về esys-6ull kit
Ngày đăng: 2018-06-22 | Giờ: 1:40 PM | view:  421477 | comment:  0

ESYS-6ULL KIT là sản phẩm thiết kế dành cho dải rộng các đối tượng, từ đối tượng học tập, đào tạo, đến phát triển ứng dụng nhúng trong công nghiệp.

Xem chi tiết